Cây Bàng Singapore Để Bàn

325.000 250.000

Cây bàng Singapore để bàn có tên gọi khác: cây bàng vuông hay bàng lá to

Tên gọi khoa học: Ficus pandurata

Chiều cao trung bình: từ 40cm đến 2m