Bộ tưới vườn Aluplus 1/2″

1.725.000

Bộ thiết bị tưới vườn Aluplus gồm đầy đủ các thiết bị, phụ kiện cần thiết. Thiết bị dễ dạng cuốn gọn sau mỗi lần tưới.