Bộ dụng cụ 2 xẻng + 1 chĩa 3 nhựa

89.000

Bộ dụng cụ 2 xẻng + 1 chĩa 3 nhựa sản xuất tại Việt Nam, theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Garden Pals USA