Béc tưới vườn Cellfast Ergo SZ

395.000

Béc tưới vườn Cellfast Ergo SZ do Ba Lan sản xuất

Thích hợp dùng tưới sân vườn, thảm cỏ, tưới vườn rau

Đường kính tưới từ 10.5-19m