Béc tưới Teco Mini Bubbla PC 360

20.000

Teco Bubbla PC 360, Béc tưới cho cây bụi cây trồng trên chậu và vườn hoa bán kính nhỏ, hình cây dù có tính năng bù áp và điều chỉnh bán kính – lưu lượng.