Bay làm vườn Cellfast Ergo Line

170.000

Bay làm vườn Cellfast Ergo Line do Ba lan sản xuất

Sản phẩm rất tiện dụng: làm đất, làm cỏ, trộn phân, cho cây vào chậu nhỏ…