Bay làm vườn cán gỗ Tramontina

46.000

Bay làm vườn cán gỗ Tramontina được sản xuất bằng thép carbon chất lượng cao.

Dụng cụ lý tưởng cho việc đào, loại bỏ và vận chuyển đất qua các chậu nhỏ.