Showing 1–12 of 16 results

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Vỏ Thông Chất Lượng Cao Orchiata

560.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Vỏ Thông Chất Lượng Cao Eco Bark

350.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Vỏ Thông Chất Lượng Cao Alfa Bark

539.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Viên nén ươm hạt xơ dừa

135.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Viên đất nung ( sỏi nhẹ) – size nhỏ

30.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Mụn dừa Coco Coir Mix Grow!t

172.000
0

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Giá thể cho Lan trồng chậu Yates

0
45.000

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Giá Thể cao cấp Peatmoss

750.000
-13%

Đất & Giá Thể Trồng Cây

Đất trồng hoa hồng Jardino Rosen

155.000 135.000